India

taj-mahal-indiaIndia is, naast het grootste land van Zuid-Azië en één van de grootste landen van de wereld, een land met heel veel verschillen op het gebied van bevolking, taal, religie en cultuur. Het denken van de Indianen over seksualiteit en geslacht is beïnvloed door meerdere factoren waaronder religie en de invloed van meerdere bevolkingsgroepen. In het verleden lijkt de Indische gedachte tegenover holebiseksualiteit toleranter dan nu.

Vandaag zijn de grootste Indische religies Hindoeïsme en de Islam. Hoewel het katholieke geloof geen grote rol speelt in het huidige India, heeft de Joods-christelijke traditie zijn sporen nagelaten in India dankzij de kolonisatie.

Onder het Britse gezag werd in 1860 sodomie opgenomen in het strafrecht van India en dat geldt nog steeds. Paragraaf 377 over het Indische strafrecht veroordeelt diegenen die zich overgeven aan sodomie tot een gevangenisstraf tot 10 jaar. Echter, in de praktijk zijn de opgelegde strafmaten milder. Verder werd de definitie van sodomie herbekeken en sinds 1982 valt elke seksuele daad zonder coïtus onder die noemer. De wet wordt niet gebruikt om lesbische seks te straffen, maar wel om lesbiennes ermee te bedreigen. Vanuit de hoek van activisten wordt druk uitgeoefend op de Indische regering om deze wet te herzien.

De moderne Indische houding tegenover homo-erotiek is vooral een nalatenschap van het kolonialisme. Er was nooit eenzelfde vorm van georganiseerde en systematische vervolging van homoseksualiteit in het pre-koloniale India zoals in het Middeleeuwse en vroeg-moderne Europa. Toch hecht de Indische gemeenschap veel waarde aan de voortplanting. Daarom werd impotentie nog meer dan homoseksueel gedrag door Indianen gezien als een schande.

Hijras

Hijars, soms beschreven als “noch mannen, noch vrouwen”, bestaan al eeuwen in India, al werden ze toen anders genoemd. Velen onder hen zijn mannen met passieve homoseksuele neigingen die ritueel werden gecastreerd; anderen zijn interseksuelen en nog anderen zijn impotent. Ze dragen meestal vrouwenkleren en leven in kleine communes.

De hijars behouden hun rol van de derde sekse dankzij de tradities in het Hindoeïsme en zelfs het Indisch-Islamitische geloof. Met de toenemende verwestering van India is de rol van de hijras moeilijker geworden. Ze worden steeds meer afhankelijk van prostitutie om in hun behoeften te kunnen voorzien.

transgender-indiaTransgenders

Niet-gecastreerde, man-tot-vrouw transgenders, “jhanas” of “zenanas” beoefenen in India ook prostitutie. Ze zijn geen hijras, alhoewel sommigen onder hen proberen om opgenomen te worden in een hijra-commune.

Hijras hebben in de moderne Indische gemeenschap een plaats verworven. Daarentegen worden man-tot-vrouw transgenders minder geaccepteerd, alhoewel ze in het verleden een duidelijker rol speelden. In het pre-koloniale India werden zij ingezet als bodyguards en besteller van het Indische koningshuis.

De oude Indische seksualiteit

De oude Indische mythologie is verzadigd met verhalen van zowel mannelijke als vrouwelijks seksuele verandering, godinnen die samen seks hebben en goden en godinnen die zowel vrouwelijke als mannelijke attributen hebben, zoals de androgine Shiva.

Oude medische teksten beschrijven “mannelijke lesbische” vrouwen. Alhoewel ze als ziek werden beschouwd, werden deze vrouwen als “anders” beschouwd. Er werd aangenomen dat ze ofwel als embryo schade hadden opgelopen ofwel dat hun moeder op hun vader had gezeten gedurende hun conceptie wat gevolgen had voor hun seksuele voorkeur.

Kama Sutra

Kama Sutra

De Kama Sutra geeft ons meer informatie over de oude Indische seksualiteit. Zo komt ook “mannelijk gedrag bij vrouwen” aan bod. Sommige van de vermelde seksuele technieken zijn nogal grafisch, zoals “de bliksemstraal”, “de stoot van het wilde everzwijn” naast “de normale copulatie”. Geleerden discussiëren nog steeds of dit deel gaat over seks tussen vrouwen en mannen of over seks onder vrouwen.

In een ander deel van de Kama Sutra is het echter duidelijk dat seks onder vrouwen sociaal geaccepteerd was. In dit deel wordt uitgelegd dat het normaal was dat koninklijke vrouwen lesbische seks hadden met hun bediendes, die ze kleedden als mannen en waarbij ze fruit, groenten en dildo’s gebruikten. Daarnaast zouden vrouwen ook orale seks hebben gehad met elkaar.

In de Kama Sutra wordt ook “het derde geslacht” vermeld. Algemeen wordt aangenomen dat er mannen waren die het derde geslacht aannamen, zich kleedden als vrouw en beschikbaar waren voor orale seks. Er wordt ook gesproken over masseurs die orale seks hadden met andere mannen. Het is echter nog niet bewezen dat dit derde geslacht ook kan referen naar vrouwen.

De Kama Sutra beschrijft een persoon van het derde geslacht als iemand die oraal bevredigt, maar niet anaal. Er waren natuurlijk wel gevallen met anale seks, maar de anus werd beschouwd als de “slechte manier”. Anale seks werd beschouwd als pervers terwijl orale seks met iemand van het derde geslacht niet als een vorm van “speciale copulatie” werd aangezien.

De moslimverovering van India

Veel aspecten van het Indische leven, waaronder de seksualiteit, veranderden met de Moslim-verovering van Zuid-Azië in het begin van de achtste eeuw. De regels van de Islam sijpelden door in het Indische leven aan het begin van de elfde eeuw en kregen steeds meer opvolging.

Hoewel anale seks onder mannen verboden wordt door de Koran, zijn de straffen minder zwaar dan deze beschreven in het Oude Testament. Homoseksuele drang is geen taboe, maar eraan toegeven is verboden.

Gedichten uit die tijd suggereren dat mannen, ondanks de verboden, seks hadden met elkaar. Zo staat er geschreven in één gedicht: “Hij die de koning is in Delhi, ligt onder zijn minnaar”. Indo-Islamitische liefdesgedichten worden meestal geschreven vanuit het oogpunt van de oudere, seksueel actieve (penetrerende) man. Maar het is wel duidelijk dat de jongere man in zo’n relatie de macht in handen had om iemand af te wijzen. Dit bewijst dat deze passieve partner misschien wel niet zo passief was zoals zijn seksuele rol inhield. Er is minder geweten over lesbianisme in het Moslim-India, hoewel het ook voorkomt op afbeeldingen en in poëzie.

De Europese kolonisatie van India

De Europese kolonisatie van India begon met de Portugezen omstreeks 1500 en kende zijn hoogtepunt met het Britse bestuur in 1857. Niet alleen introduceerden de Britten de anti-sodomie-wetgeving, maar ook de Britse sociale houding tegenover holebiseksualiteit waren anders.

Engelse kolonialen maakten meldingen van vrouwen die zich kleedden als man en die dienst deden als bodyguards, maar deze verdwenen met het verval van het Indische hofleven. Homo-erotische gedichten werden niet meer gepubliceerd. Hoewel er nog poëzie gemaakt werd over lesbianisme (“rekhti”) tot in de late negentiende eeuw, werd dit uiteindelijk ook onderdrukt.

India vandaag

Op vandaag wordt holebiseks in India in de grootste discretie beleefd. De open holebi-cultuur van het Westen heeft nog geen voet aan de grond gekregen in India, uitgezonderd in een paar grote steden. Het traditionele gezin is nog steeds de bron van economische zekerheid en veel homo’s en lesbiennes trouwen toch onder druk van hun ouders. Daardoor zijn homo- of lesborelaties zeldzaam in India.

Het gebrek aan een openbare sociale zekerheid, de armoede en het verplichte hetero-huwelijk zijn één van de meest onderdrukkende aspecten van holebi’s in India. Diegenen die toch een Westerse manier van holebi-zijn adopteren, verhuizen vaak naar de grote Indische steden of naar het buitenland.

In Bombay, Delhi en andere grote steden is er een kleine holebi-cultuur met bars, tijdschriften, fuiven en verenigingen. Dit fenomeen, naast het voorkomen van holebi’s in de moderne Indische film en literatuur, betekent het begin een beweging die streeft naar meer rechten voor holebi’s in India.

Je zou kunnen stellen dat Indische bi’s of hetero’s het tegenwoordig gemakkelijker hebben dan holebi’s, maar met die stelling loop je het risico Westerse categorieën over geslacht en geaardheid op te dringen. De realiteit is in India veel complexer.

Vertel anderen over dit artikel :
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-mail this story to a friend!
  • Netvibes
  • NuJIJ
  • Technorati
Geplaatst op 10 augustus 2009 - 0 reacties op dit artikel.

Tags : ,

Geef jouw mening

Invulvelden met een (*) zijn verplicht in te vullen.