Oplossingen voor pesten op school

ABC

oplossingen-voor-pesten-op-schoolHet is belangrijk om op school een veilige atmosfeer te creëren waarin alle jongeren zich goed in voelen en vrij zijn van discriminatie, pesterijen, geweld en misbruik. Het is noodzakelijk een omgeving te scheppen die een aanvaarding en begrijpen van elkaar mogelijk maakt.

Getuigenissen die op de Gayworld.be redactie binnenkomen wijzen op het belang van duidelijk omschreven richtlijnen die ingepast kunnen worden in de bestaande teksten die pesten en discriminatie bannen. De toevoeging van deze richtlijnen moet aantonen dat pesten en geweld tegen homoseksuele studenten niet wordt getolereerd. Het zou zowel leerkrachten als studenten moeten aanzetten om hun homofobe gedrag te reëvalueren.

Verhoogde aanwezigheid van en toegang tot materialen die homoseksuele thema’s omvatten

Eén van de belangrijkste problemen voor homoseksuele jongeren is het gebrek aan toegang tot accurate informatie in verband met homoseksualiteit. Dit is een belangrijk probleem voor hen die beginnen te geloven in alle negatieve verklaringen en stereotypen waarmee ze geconfronteerd worden. Zonder toegang tot informatie die hen toont dat ze in staat zijn om actieve, gezonde en productieve levens te leiden, geloven holebi-studenten vaak niet dat ze andere mogelijkheden hebben dan het leiden van een beschaamd en angstig leven.

Om dit probleem op te vangen, moeten scholen correcte informatie verstrekken rond homoseksualiteit en de invloed van homofobie. Leerkrachten moet het probleem aan bod laten komen in discussie over tolerantie en diversiteit. De thema’s kunnen ook aan bod komen in anti-geweld campagnes, discussies over pesten, enz…

Een symbool kan veel veranderen

Een symbool kan veel veranderen

Tenslotte zouden scholen een aanbod aan homoseksuele bronnen moeten aanbieden in hun bibliotheken, zouden ze relevante sprekers moeten uitnodigen

die over het item kunnen praten, en affiches, posters of stickers met duidelijke informatie aanbieden.“De beste manier om jongeren te bschermen is door het schoolklimaat te veranderen. Het uitnodigen van gastsprekers die minderheidsgroepen kunnen adviseren, helpen om de totale aanvaarding op school te laten toenemen. Goede sprekers zouden een groot verschil kunnen maken bij voorkeur leerkrachten die op school werken.”

Training voor leerkrachten en ander schoolpersoneel

Leerkrachten, schoolleiding en ander schoolpersoneel worden verondersteld voor alle studenten een veilige schoolomgeving te creëren, ongeacht hun persoonlijke gevoelens tegenover individuele studenten. Het is ongepast voor een leerkracht om zijn persoonlijke gevoelens te vermengen met het recht van de studenten om te studeren in een veilige omgeving. Maar getuigenissen op de Gayworld.be-redactie tonen aan dat wanneer het over homofobe items gaat, sommigen een zekere ongevoeligheid vertoonden inzake het welbevinden van holebi-studenten.

Het gebrek aan kennis en gevoeligheid bij het schoolpersoneel is vaak een probleem omdat hun gedragingen en houdingen vaak als rolmodel voor anderen dienen. Indien leerkrachten deelnemen aan of akkoord gaan met anti-homoseksueel gedrag door zich er niet tegen uit te spreken, blijven de problemen voor vele holebi-studenten bestaan. Training op thema’s die met homoseksualiteit samengaan en de gevolgen van homofobie op school moet aangeboden worden aan alle personeel.

“Niet alleen studenten kunnen wreed zijn, ook leerkrachten kunnen het zijn. Voor het welbevinden van alle holebi-studenten, moeten lesgevers opgeleid worden zodat ze beter voorbereid zijn om met holebi-problemen om te gaan. Ik vind ook dat scholen richtlijnen zouden moeten aannemen die de veiligheid van alle studenten garandeert.”

“Ik denk dat het geven van opleiding en informatie aan leerkrachten, leerkrachtengroepen en schoolleiding de meest zinvolle manier is om het probleem van homoseksuele studenten op te vangen.”

“Ik zou adviseren om advies en informatie te verspreiden naar schoolbesturen en directies over hoe ze jongeren rond holebi-thema’s specifiek zouden kunnen informeren. Vele leerkrachten en schoolbesturen willen deze jongeren wel helpen, maar weten niet goed hoe het probleem aan te pakken.”

Vertel anderen over dit artikel :
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-mail this story to a friend!
  • Netvibes
  • NuJIJ
  • Technorati
Geplaatst op 17 augustus 2009 - 0 reacties op dit artikel.

Tags : , , , , , ,

Geef jouw mening

Invulvelden met een (*) zijn verplicht in te vullen.